Na de overname is er al heel wat gebeurd bij ESTEE. Niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuwe logo en bijhorende huisstijl die zorgden voor een duidelijke identiteit. De nieuwe website was reeds een feit. Nu werden ook  het wagenpark en de gevelsignalisatie van het ESTEE hoofdkantoor in Kruisem onder handen genomen. De link met poederlakken komt nu duidelijk uit de (poeder)verf!

Ondernemer Tim Florizoone : “De toepassing van onze nieuwe huisstijl past perfect in de langetermijn groeiplannen die we met AIM Group hebben opgesteld. Professionele communicatietools zoals de gevelsignalisatie en ons nieuwe wagenpark dragen daar zondermeer toe bij.”

Categories:

Tags: