DD Engineering bestaat uit multidisciplinaire ingenieurs met verschillende specialisaties. De laatste jaren kende DDE een mooie groei, met onder andere een spin-off INDIGI die zich uitsluitend richtte op de digitale engineering.

Ondernemer Niels Colson: “Tot voor kort werd elke specialisatie ondergebracht onder dezelfde noemer: DD Engineering. Nu is echter de tijd rijp om elke specialisatie (en dus elke business unit) duidelijk naar voren te brengen.

Concreet betekent dit dat DD Engineering omgevormd wordt tot overkoepelende engineering groep, waarin elke business unit een eigen identiteit krijgt (met afzonderlijke naam en logo), terwijl de onderliggende band met het overkoepelende DDE (en dus ook de andere business units) behouden blijft. In lijn hiermee beslisten we om ook INDIGI onder te brengen onder DD Engineering.

De DD Engineering Group bestaat vanaf nu uit:

→ Plant engineering – Plant design & productie-optimalisatie
→ Safety engineering – Wetgeving rond veiligheid & reductie veiligheidsrisico’s
→ Logistics engineering – Optimalisatie van logistieke processen
→ Digital engineering – Industry 4.0 & digitalisatie van de productievloer.

We zijn er van overtuigd dat deze strategische beslissing zal bijdragen aan de verdere duurzame groei die we bij DDE nastreven.”

Categories:

Tags: